Tjänster
Fastighetsförmedling
Fastighetsvärdering
Arrendefrågor
Generationsskifte
Fastighetsrätt
Bolagsfrågor
Skattefrågor
Juridik

Juridik

Juridiska frågor är något som vi alla ständigt berörs av. Vi har stor erfarenhet av generationsskiften, företagsöverlåtelser, arvskiften, bouppteckningar, testamenten, äktenskapsförord och bodelningar. Vi hjälper er gärna i dessa frågor så att du och dina närmaste kan känna er trygga.