Tjänster
Fastighetsförmedling
Fastighetsvärdering
Arrendefrågor
Generationsskifte
Fastighetsrätt
Bolagsfrågor
Skattefrågor
Juridik

Generationsskifte

Uppgiften att planera och genomföra ett generationsskifte ställer stora krav på kunnande inom skatte- och civilrättens områden och i frågor som rör värdering och ekonomi. Vid generationsskifte är vi er rådgivare och tillsammans kommer vi fram till möjliga lösningar.  Vi upprättar samtliga handlingar och är behjälpliga under hela processen.