Tjänster
Fastighetsförmedling
Fastighetsvärdering
Arrendefrågor
Generationsskifte
Fastighetsrätt
Bolagsfrågor
Skattefrågor
Juridik

Fastighetsvärdering

En fastighetsvärdering görs inte enbart vid försäljning utan även i samband med till exempel generationsskifte, arvsskifte, bodelningar, samägda fastigheter och vid engagemang hos låneinstitut.

Arrendefrågor

Vi förmedlar arrenden, ger råd i arrendefrågor, hjälper till vid förhandlingar och tvister samt upprättar handlingar.