Tjänster
Fastighetsförmedling
Fastighetsvärdering
Arrendefrågor
Generationsskifte
Fastighetsrätt
Bolagsfrågor
Skattefrågor
Juridik

Fastighetsförmedling

Vår huvudinriktning är förmedling av fastigheter inom jord och skog samt kommersiella fastigheter. Vi är en trygg partner i fastighetsaffären, både för dig som säljare och köpare. Med vår erfarenhet hjälper vi till med värdering, försäljning och efterföljande kapitalvinstberäkningar samt ger råd om hur fastighetsförsäljningen bör genomföras. Vi arbetar dagligen med frågor kring fastighetsbildning, fastigheter i bolagsform och skatter i samband med fastighetstransaktioner.