Andersson & Bäckström Fastighetsförmedling AB startades vintern 2010. Vi som arbetar i företaget har lång erfarenhet av rådgivning inom fastighetsområdet. Vi förmedlar fastigheter och arrenden samt bistår med tjänster kring skatter, bolagsfrågor, juridiska frågor och generationsskiften. Ägarna till Andersson & Bäckström Fastighetsförmedling AB är själva verksamma i företaget. Andersson & Bäckström Fastighetsförmedling AB är ett självständigt mäklarföretag och därmed fristående från banker, försäkringsbolag och andra organisationer.

 

Vi är en trygg partner i fastighetsaffären, både för dig som säljare och köpare!

 

Vår samarbetspartner inom ekonomi och juridik är Sydek.

 

Sydek -  Rådgivare i samverkan är ett nätverk av erfarna, kompetenta och driftiga specialister inom ekonomi. Sedan 1995 erbjuder vi våra kunder just de tjänster som de behöver när det handlar om redovisning, företagsekonomi, skatter och juridik. Allt från att lägga upp rutiner och ta hand om den löpande administrationen till att hantera komplexa skattefrågor, förändringar i bolagsstrukturer, generationsskiften, företagsförvärv och avveckling. Det finns inget uppdrag som är för litet eller för stort. Vårt helhetskoncept är baserat på flexibilitet och anpassning in i minsta detalj.

 

Sydek Ny Loga